Poštovani korisnici, nova adresa WEB aplikacije je

https://ebanking.kombank.com

Nakon 60 sekundi, bićete preusmereni na novu adresu.